MOHAMAD SYAUQI MOHAMAD ARIFIN

merupakan pensyarah bidang Pengurusan Sistem Maklumat di Jabatan Pengurusan Sistem Maklumat, Fakulti Pengurusan Maklumat, Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan, Malaysia. Berkelulusan Sarjana Pengurusan Sistem Maklumat daripada Universiti Teknologi MARA. Memulakan perkhidmatan di UiTM Cawangan Kelantan pada April 2022. Beliau juga merupakan Pensyarah Sambilan Sepenuh Masa bermula pada tahun 2020 di UiTM Cawangan Kelantan. Bidang pengkhususan beliau adalah dalam bidang Pangkalan Data (Database). Beliau merupakan Lecture in Charge bagi subjek Database Management System. Bidang kajian beliau Pangkalan Data dan Big Data Analytics.

#