MUHAMMAD SYAFIQ HASSAN

merupakan Pensyarah di Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kelantan. Berkelulusan Sarjana Muda Pengurusan Hal Ehwal Antarabangsa dan Sarjana Sains Pengajian Strategik daripada Universiti Utara Malaysia (UUM). Memulakan perkhidmatan di UiTM Cawangan Kelantan pada Jun 2020. Beliau juga merupakan Pensyarah Sambilan Sepenuh Masa bermula pada tahun 2012 di UiTM Cawangan Kelantan. Bidang pengkhususan beliau adalah dalam bidang hubungan antarabangsa dan pengajian strategik. Beliau merupakan Lecture in Charge bagi subjek Government and Politics dan juga Southeast Asia Studies. Bidang kajian beliau meliputi hubungan antarabangsa dan pengajian strategik terutama berkaitan keselamatan negara dan non-traditional security issues.

#